Redovna sednica MMA saveza Srbije 2017

Na redovnoj sednici MMA saveza Srbije održanoj dana 29.01.2017. godine sa početkom u 14,00 u Beogradu, usvojene su sledeće tačke dnevnog reda:

–              Promene Statuta klubova

–              Takmičarski kalendar 2017

–              Promene kriterijuma klase A, B

–              Izrada novih, barcode, takmičarskih knjižica

–              Povećanje takmičarskih kotizacija

 

PROMENE STATUTA KLUBA

Na osnovu čl. 40. st. 2, čl. 55. st. 3. tač. 1) i 102. st. 4. Zakona o sportu Republike Srbije koji stupa na snagu 16.2.2017. godine svi klubovi u obavezi su da usaglase svoje Statute.

Promena Statuta je BESPLATNA.

Savez je e-mail putem poslao ŠABLON po kome se vrše navedene promene Statuta.

U slučaju da neki klub nije dobio e-mail saveza, OBAVEZNO nas kontaktirajte putem Facebook stranice saveza.

 

TAKMIČARSKI KALENDAR 2017

Kao i predhodne tri takmičarske sezone, kalendar amaterskih takmičenja ostaje nepromenjen:

25.3.2017. Državno prvenstvo (seniori), Beograd, Šumice

1.10.2017. Otvoreno prvenstvo Beograda, Delta City

2.12.2017. Otvoreno prvenstvo Vojvodine – Državno (kadeti i juniori), Vrbas

Termini takmičenja nisu fiksni, moguća su odstupanja.

 

PROMENE KRITERIJUMA KLASA A, B

Klasa C, debitanti, ostaje nepromenjena.

Izmene u klasi B, odnosi se na smanjenje broja mečeva. Sa dosadašnjih 5 borbi, kriterijum se smanjuje na 3 borbe. Nakon toga sportista prelazi u višu fazu takmičenja, klasa A.

Izmene u klasi A, odnose se na finaliste u svim kategirijama. Radi atraktivnosti sporta finala će se raditi bez zaštitnih kaciga.

 

IZRADA NOVIH TAKMIČARSKIH KNjIŽICA

Radi modernizacije, bržeg i lakšeg vodjenja evidencije klubova, sportista, takmičenja, izradiće se nove barcode plastične takmičarske knjižice.

U novoj sezoni, ovo će biti jedini validni takmičarski dokument.

Pored najmodernijeg sistema vođenja takmičenja, sledeći korak je elektronska evidencija takmičara.

 

POVEĆANjE TAKMIČARSKIH KOTIZACIJA

Zbog visokih troškova organizacije, takmičarske kotizacije će se sa dosadašnjih 1000RSD povećati na 1500RSD.

Savez još uvek nije u sistemu finansiranja Republike Srbije. Ovo je jedan od vidova pomoći organizatorima amaterskih takmičenja.

 

Sednica je završila sa radom u 18:30 časova.

 

„MMA SAVEZ SRBIJE“

Predsednik

Aleksandar Radosavljević