LICENCIRANjE MMA TRENERA SRBIJE U SEZONI 2016

Na osnovu Zakona o sportu i pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja licenciranje trenera MMASS u 2016. godini obaviće se 29.05.2016, sa početkom u 10h, Sportski centar „Šumice“, Beograd.

Prijave slati do 22.05.2016 na E-mail adresu: licenciranje.trenera@gmail.com

 

Za dobijanje trogodišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopiju diplome o završenom stečenom obrazovanju.
  2. Potvrda Stručne komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu (preuzmi dokument ovde).
  3. Dokaz o uplati troškova na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence, u iznosu od 3.000 dinara.(preuzmi uplatnicu ovde).

uplatnica_3000 (1)

Za dobijanje privremene godišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Potvrda o upisu visoke škole,
  2. Potpisana izjava o mentorskom radu od strane mentora i priložena kopija diplome mentora (preuzmi dokument ovde).
  3. Potvrda Trenerske komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu (preuzmi dokument ovde).
  4. Dokaz o uplati troškova na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence, u iznosu od 3.000 dinara.(preuzmi uplatnicu ovde).

uplatnica_3000 (1)

Klubovi koji nastupaju na takmičenjima u sistemu takmičenja MMASS moraju imati licenciranog trenera za tekuću godinu.